fbpx
Privacy verklaring Eric's All in IT

Privacyverklaring Eric’s All in IT

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op
welke wijze Eric’s All in IT uw persoonsgegevens gebruikt.

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals
bijvoorbeeld uw naam, locatiegegeven (IP-adres), e-mailadres en telefoonnummer.
Eric’s All in IT verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van
overeenkomsten ter zake van de producten en diensten die Eric’s All in IT levert, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten
gericht op de vergroting van haar klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van
Eric’s All in IT dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan
verplichte wettelijke vereisten te voldoen.
Eric’s All in IT verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email
en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. De
persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit: voor – en achternaam, adresgegevens,
geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer en overige persoonsgegevens die aan Eric’s All in IT worden
verstrekt.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst of de relatie
worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke
(fiscale) verplichting.

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening kan Eric’s All in IT persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk
is voor de dienstverlening van Eric’s All in IT, zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers, of de accountant. Tot slot kunnen
persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Eric’s All in IT aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Eric’s
All in IT zal uw gegevens niet aan derden verkopen.

Cookies
Eric’s All in IT gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld
onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en
voor technische ondersteuning. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt
geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. In de verwerkersovereenkomst staan strikte afspraken over wat
zij mogen bijhouden. Gegevens die worden vastgelegd zijn o.a. uw IP adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden
gemaskeerd), het aantal bezochte pagina’s, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek,
type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en uw zoekhistorie. De verkregen informatie wordt overgebracht
naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke
privacybescherming kent als de Europese Unie. Klik hier om meer te lezen over Google Analytics. Wij gebruiken geen
andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Links
Eric’s All in IT kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. Eric’s All in IT is niet verantwoordelijk
voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. Eric’s All in IT raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten
aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u Eric’s All in IT verzoeken
om de overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of
bezwaar sturen naar info@ericsallinit.nl. Eric’s All in IT zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek
reageren.

Beveiliging
Eric’s All in IT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Eric’s All in IT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens
niet in verkeerde handen vallen.

Mailchimp
Voor onze nieuwsbrief correspondentie gebruikt Eric’s All in IT Mailchimp als gegevensverwerker. In het kader van de
GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de Data Processing Agreement van Mailchimp geactualiseerd. De
verzamelde informatie zoals uw naam en e-mailadres wordt overgebracht naar en door Mailchimp opgeslagen op servers in
de Verenigde Staten. Mailchimp stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy
Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van
persoonsgegevens. Mailchimp maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover vind je in de privacyverklaring van
Mailchimp. Indien u onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor eenvoudig uitschrijven, iedere
nieuwsbrief van ons bevat een link onderaan waarmee u zich kunt afmelden.

Nieuwsbrief
Eric’s All in IT houdt haar klanten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Iedere nieuwsbrief bevat een mogelijkheid
om zich af te melden door middel van een link.

Datalek
Op het moment dat een datalek heeft plaatsgevonden en dit een hoog risico voor u meebrengt, delen wij u dit zo snel
mogelijk mee.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer
informatie wenst over de beveiliging van door Eric’s All in IT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Eric’s
All in IT op via info@ericsallinit.nl. Eric’s All in IT is als volgt te bereiken:
Adres: Grote Voort 293A 8041BL Zwolle
Kamer van Koophandel: 66781302
Telefoon: 085-0604306
E-mailadres: info@ericsallinit.nl
Eric’s All in IT kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden
u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20-07-2020

Heb je een vraag over jouw ICT-systeem of een probleem met je computer?

Neem dan contact met ons op
Appen met Eric
1
Hi, kan je ergens hulp bij gebruiken?
Stel je vraag gemakkelijk via Whatsapp.
We helpen je graag😁